Sadraudzības pasākums Obeļovā.

Dažas nedēļas atpakaļ Obeļovā notika Kārsavas Adventistu draudzes, sadraudzības pasākums, kurā notika gan kristības, gan spēles, kopīga pasēdēšana un zupa. Pasākums bija izdevies.

Tu esi

No Tevis man spēks un prieks,
Tev – manas sāpes un slogs.

No Tevis man bezgala mīlestība,
Tev – mana gara nevarība.

Tu dod man Gaismu, kas Tumsā staro,
Stipru padara manu vājo garu.

Es klusām dodos pa Tavām pēdām,
Lai vadi mani caur ikdienas bēdām.

Pateicos Tev, galvu noliecot cieņā,
Ka esi man tuvu brīdī ikvienā.

                                                       /Inta Nagla/

Dzeja

٭

Dievs, Tu esi liels un varens,
Lai slava Tev un teikšana.
Tu vari visu,  redzi, dzirdi un ievēro.
Tev nekas nav neiespējams.
Es esmu grēcīgs, vājš un niecīgs,
No Tevis esmu atkarīgs.
Dievs, lūdzu neatstāj Tu mani Sniedz savu palīdzīgo roku
Pie kuras varu pieķerties
Un smelties jaunu spēku –
Lai uzvarētu grēku.
Ticību – brīnišķo spēku,
Dievs, lūdzu dāvā to man.
Lai pa dzīves ērkšķainām takām ejot, Ticībā sirds mieru smelties var.
09.10.2004.

٭٭٭

Debess Tēvs, Tu visa radītājs un valdītājs No mūžības uz mūžību.
Es Tevi slavinu un godinu,
Lai mana dvēsele Tevi teic un necieš klusu. Jo Tu esi uzticams un svēts
Un tavi darbi ir taisnīgi,
Tie visi ir pilni varenības.
Ko Tu gribi, to visu Tu dari
Un kas Tev ko var pavēlēt vai aizliegt.
Tavs tronis celts ir Debesīs
No turienes Tu novēro
Visus zemes cilvēkus,
Un izsver katra darbus.
Tēvs, sadzirdi manu skaļo saucienu
Jo Tava auss nav aizkritusi,
Ka tā nevarētu dzirdēt.
Un Tava roka nebūt nav par īsu,
Lai tā nevarētu palīdzēt,
Bet mūsu grēki mūs attālina no Tevis. Tamdēļ, Kungs, es lūdzu
Dāvā savu spēku, lai es kļūtu pazemīgs.
Šķīsti mani tīru, no visa, kas Tev nederīgs.
Kungs atdari man acis, noņem tumsas plīvuru,
Lai saredzu Tavus brīnumu darbus.
Un atdari man ausis,
Lai es sadzirdu Tavu balsi.
Atdari manas sirds durvis,
Lai Tu tajā vari ieiet un mājot.
Rādi un māci man to ceļu
Pa kuru man ir jāstaigā.
Novērs manas acis no pasaulīgā
Un piešķir man jaunu spēku staigāt Tavos ceļos,
Lai varu iemantot mūžīgo dzīvību.
25.10.2004.

٭٭٭

Mirdzošā zvaigzne.
Mirdz debess jumā zvaigzne spožā
Tā ir Kristus jaukā gaisma.
Kas rāda ceļu pasaulei
Pie kā vērst skatus cilvēcei.
25.12.2004.

Ilze Korkla, Adventistu Kārsavas draudze.